Contoh teks pidato Bahasa Jawa dengan tema hari Kemerdekaan

2


Siapa sih yang tidah tau hari Kemerdekaan? Hari Kemerdekaan bertepatan pada tanggal 17 Agustus dimana pada tanggal itu negara kita tercinta yakni Indonesia bebas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka. Setiap tanggal 17 Agustus selalu diperingati hari Kemerdekaan di seluruh Indonesia.


Di bawah ini kami telah mempersembahkan kepada teman-teman sebuah contoh teks pidato yang mungkin bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Ingkang kinurmatan bapak RT 01 RW 04. Bapak-Bapak, ibu-ibu ingkang minulya saha para wredha mudha ingkang kula tresnani. Ingkang sepindhah, sumangga kita panjataken puja lan puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun paring kasehatan marang kita sedaya sahingga kita saget kempal wonten acara punika tansah sehat wal’afiat.

Salajengipun, kula aturaken sugeng rawuh wonten acara malam tirakatan kamardhikaan Indonesia ingkang kaping sewidak pitu.

Bapak-ibu sarta sedherek-sedherek ingkang kinurmatan, kados sampun kita mangertosi sesarengan bilih rikala tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mbiyawaraaken kamardhikan. Para pemimpin bangsa punika wusananipun kasil maosaken teks proklamasi kamardhikan Indonesia lan gadhah cita-cita luhur inggih punika sila-sila wonten Pancasila.

Bapak-ibu ingkang minulya, panjenengan kasuwun rawuh ing pahargyan punika, saperlu tirakatan, sesarengan nyenyuwun dhumateng Gusti Allah, mugi-mugi nagari Indonesia saklajengipun langkung sae tinimbang sakderengipun merdheka.

Bapak-ibu, sumangga kamardhikan menika dipunisi kalihan pembangunan ugi watak nasionalisme ingkang katandur ing manah.

Wasana, cekap semanten atur kula. Bilih wonten klenta-klentu anggenipun kula matur, kula nyuwun pangapunten.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Demikian teks pidato Bahasa Jawa dengan tema hari Kemerdekaan. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa harus menghormati jasa-jasa pahlawan kita, mengenang perjuangan para pahlawan yang begitu gigih melawan para penjajah. Karena bangsa yang besar adalah mereka yang tidak melupakan jasa para pahlawannya.
Tags

Posting Komentar

2Komentar
 1. Maaf kalau boleh tahu, ini bahasa Jawa mana ya? Soalnya banyak yg nggak faham..

  *Sya orang Sunda, tapi cukup faham bahasa Jawa 😁

  BalasHapus
  Balasan
  1. Kalau setau saya ini lebih ke Jawa Tengah gan, kalau gak salah tapi.

   Hapus
Posting Komentar